Slovenský onkologický klaster je mimovládnym,
apolitickým a dobrovoľným združením fyzických
a právnických osôb, ktoré majú záujem
napomáhať premosteniu výskumu a vývoja
 v oblasti precíznej onkologickej diagnostiky

smerujúcej k personalizovanej, cielenej,
efektívnej terapii a liečbe na Slovensku.

Pavol Čekan

Vážení priatelia a podporovatelia,

vítam vás na webovej stránke Slovenského onkologického klastra (SOK), neziskovej organizácie, ktorá sa zameriava na podporu výskumu a vývoja v oblasti precíznej onkologickej diagnostiky a personalizovanej liečby. Chcel by som vám vyjadriť veľkú vďaku za vašu prítomnosť tu dnes a za váš záujem o túto dôležitú problematiku.

Ako predseda SOK som presvedčený, že boj proti rakovine je jedným z najnaliehavejších problémov, ktorým dnes čelíme. Onkologické ochorenia sa stávajú čoraz bežnejšími, postihujú pacientov v čoraz mladšom veku a ich následky na zdravie a kvalitu života pacientov a ich rodín sú obrovské. Preto je náš klaster zameraný na spoluprácu medzi odborníkmi, výskumníkmi, lekármi a farmaceutickými spoločnosťami s cieľom dosiahnuť skutočný pokrok v oblasti onkologickej starostlivosti.

Naša organizácia sa zasadzuje o podporu výskumu a vývoja nových diagnostických a liečebných postupov, liekov a terapií, ktoré by mohli zlepšiť životy pacientov a prispieť k znižovaniu úmrtnosti spôsobenej touto vážnou chorobou. Zároveň sa budeme usilovať o zlepšenie prístupu k onkologickej starostlivosti pre všetkých pacientov, bez ohľadu na ich socioekonomický status či geografickú polohu.

Verím, že vďaka nášmu úsiliu sa Slovenský onkologický klaster stane miestom, kde sa budú stretávať odborníci s rozmanitými skúsenosťami a odbornými znalosťami, aby spoločne pracovali na dosiahnutí spoločného cieľa - poraziť rakovinu. Postupne budeme budovať partnerstvá s univerzitami, výskumnými centrami, nemocnicami a inými organizáciami, aby sme vytvorili silnú sieť vzájomnej podpory a výmeny poznatkov.

Chcem vás všetkých povzbudiť, aby ste sa k nám pripojili a prispeli svojím dielom k našej vízii. Vaša podpora je neoceniteľná. Môžete sa zapojiť do našich projektov, dobrovoľníckej činnosti, finančných príspevkov alebo jednoducho tým, že budete šíriť povedomie o našej organizácii

S vďakou,


Pavol Čekan
Výkonný riaditeľ SOK

Misia

Slovenský onkologický klaster predstavuje platformu určenú pre rozšírenie aktivít v oblasti rozvoja a podpory špičkového excelentného výskumu na Slovensku a inovatívnych metód v oblasti diagnostiky a efektívnej liečby rakoviny. Jeho cieľom sú:

  • Inovatívna diagnostika:Zvýšenie dostupnosti inovatívnej liečby v rámci klinických štúdií pre onkologických pacientov a vyššie zapojenie onkologických pracovísk do klinických štúdií. 

  • Ekosystém:Zlepšenie fungovania ekosystému pre R&D výskum v oblasti inovatívnej diagnostiky rakoviny a biomedicíny.

  • Vzdelávanie:Výchova špičkových vedcov a medicínskych pracovníkov.

  • Politiky:Zlepšenie legislatívneho rámca súvisiaceho s inovatívnou diagnostikou, liečbou a výskumom.

  • Dôvera vede a medicíne:Pozdvihnutie dôvery vo výskum, vedu a vedecké poznatky.

Novinky / Projekty / Kampane

Životčloveka.sk

Mobilizačná kampaň, ktorá vznikla v roku 2023 z iniciatívy IMT Smile, MultiplexDX, Slovenského onkologického klastra a Ligy proti rakovine. Cieľom kampane Život človeka je zvýšiť povedomie o potrebe prevencií onkologických ochorení, pri ktorých môže byť včasné zachytenie diagnózy kľúčovým pre záchranu ľudského života – aj pre ten Tvoj!

Viac informácií Tu

Pavol Čekan predstavuje Multiplex8+

Boj proti rakovine je jedným z najnaliehavejších problémov, ktorým dnes čelíme a je aj mojou osobnou misiou. V MultiplexDX, ktorý som založil takmer pred 10 rokmi robíme všetko preto, aby sme na trh priniesli inovatívnu, precíznu diagnostiku na rakovinu prsníka. Začiatkom roka MultiplexDX dokončil retrospektívnu klinickú validáciu diagnostického testu na karcinóm prsníka Multiplex8+, ktorá bola vykonaná na viac ako 1000 tkanivách z prestížnych európskych biobánk. Od júna 2023 test pomáha poskytovať onkológom a pacientkam informácie pre voľbu personalizovanej liečby.

Viac informácií Tu

Stanovy SOK

Slovenský onkologický klaster je mimovládnym, apolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré majú záujem napomáhať premosteniu výskumu a vývoja v oblasti precíznej onkologickej diagnostiky smerujúcej k personalizovanej, cielenej, efektívnej terapii a liečbe na Slovensku.

Dokument na stiahnutie Tu

Partneri